Pomiary naszych balunów

Szczegółowe pomiary wykonanych transformatorów antenowych – wykresy SWR na przykładzie transformatorów 4:1 w w wersji QRP mini oraz 1:1 w wersji QRP i wersji HP600.

Balun 4:1 wersja QRP mini
Balun 1:1 wersja QRP
Balun 1:1 wersja HP600