Nasze anteny testowane są pod kątem faktycznej efektywności wykorzystując rzetelne raporty WSPR. Stacje odbiorcze rozlokowane są na całym świecie i przekazują dokładny poziom siły odbieranego sygnału (w jednostkach dBm). Korzystamy z tego systemu optymalizując projekty i konstrukcje naszych anten.

Źródło Wikipedia:

WSPR (ang. Weak Signal Propagation Reporter) – rodzaj cyfrowej emisji radiowej MEPT-JT oraz nazwa programu komputerowego autorstwa Joe Taylora K1JT – dop. laureata nagrody Nobla w dziedzinie fizyki – do badania tras propagacji fal radiowych przy użyciu radiolatarni małej i bardzo małej mocy.

Standardowe komunikaty WSPR zawierają znak wywołąwczy stacji, jej QTH locator oraz informację o mocy nadajnika, podanej w jednostkach dBm. Protokół WSPR zapewnia wymianę danych przy niskich stosunkach sygnału do szumu rzędu -28 dB w odniesieniu do pasma przenoszenia 2500 Hz. Do transmisji WSPR-2 stosowane jest wąskopasmowe czterostanowe kluczowanie częstotliwości (4-FSK) z zachowaniem ciągłości fazy. Szybkość modulacji wynosi 12000/8192 ≈ 1,465 boda. Szerokość pasma sygnału około 6 Hz. Synchronizacja za pomocą pseudolosowego wektora o długości 162 bitów. Czas trwania transmisji 162 × 8192/12000 ≈ 110,6 s. Transmisja rozpoczyna się standardowo po upływie pierwszej sekundy każdej parzystej minuty.

Nowsza wersja, WSPR-15, stosuje sekwencje 15-minutowe zamiast standardowych sekwencji 2-minutowych. Stosowana jest w zakresie fal długich i średnich i jest o 9 dB bardziej czuła niż WSPR-2, dzięki czemu możliwe jest dekodowanie sygnałów o stosunkach sygnału do szumu rzędu -37 dB w odniesieniu do pasma przenoszenia 2500 Hz.

Oprogramowanie udostępnione jest na licencji open source, a wysyłane przez program za pośrednictwem Internetu odbierane dane są publicznie dostępne za pośrednictwem strony projektu WSPRnet.

W ciągu doby do bazy projektu grupy radioamatorów (WSPRnet) przesyłanych jest około pół miliona raportów z pasm amatorskich w zakresie częstotliwości od 136 kHz do 1296 MHz.

Przykładowe pomiary efektywności anteny Red-Fed QRP 80-10m w paśmie 20m