Transformatory antenowe (baluny i ununy) zbudowane zgodnie z założeniami produktów RED-ANTENNA, bez kompromisów i oszczędności dla zapewnienia optymalnych warunków ich pracy i uzyskania najlepszej efektywności. Cel osiągnięto przez dobór odpowiedniej wersji materiału nie tylko typu rdzenia oraz zwielokrotnienia ilości użytych rdzeni. Jakość zapewnia osprzęt z najlepszych dostępnych materiałów, odpornych na zewnętrzne warunki atmosferyczne.

Podane wartości przenoszonych mocy zapewniają odpowiedni zapas, dzięki któremu nie następuje zjawisko nasycenia rdzenia przy pracy układu z mocami bliskimi maksymalnym, przez co nie ma problemu ze spadkiem sprawności układu dopasowania. Wiele konstrukcji fabrycznych, nawet renomowanych firm (np. Diamond BU50) nie jest w stanie przenieść w pełni deklarowanych mocy. Wystarczy porównać fizyczne wymiary ww. baluna z trzema rdzeniami FT240 użytymi w naszej wersji rekomendowanej dla tej samej mocy nadajnika (1200W SSB). W sytuacji przeciążenia baluna, spada drastycznie jego sprawność – nawet poniżej 70%, co oznacza że 1/3 dostarczanej mocy zamieniana jest w ciepło, które finalnie może doprowadzić do trwałego uszkodzenia układu dopasowania. Transformatory RED-ANTENNA są zatem w stanie przenieść odpowiednio większą moc od deklarowanej dla pracy w trybie tzw. chwilowym (nawet dwukrotnie większą od deklarowanej – a zdecydowana większość producentów właśnie taką podaje zamiast mocy przenoszonej dla pracy w trybie ciągłym!). 

Dostępne są transformatory 1:1, 1:4, 1:9 i 1:64 w sześciu wersjach wykonania:

 • QRP mini:

  • zakres pracy 1.6MHz – 30MHz, optymalny dla 3.5MHz – 30MHz

  • przenoszona moc dla pracy w trybie ciągłym – 20W SSB, 12W CW i 5W DIGI

  • dostępne wersje 1:1, 1:4, 1:9 i 1:64

 • QRP:

  • zakres pracy 1.6MHz – 30MHz, optymalny 3.5MHz – 30MHz

  • przenoszona moc dla pracy w trybie ciągłym – 60W SSB, 40W CW i 15W DIGI

  • dostępne wersje 1:1, 1:4, 1:9 i 1:64

 • Standard:

  • zakres pracy 1.6MHz – 30MHz, optymalny 3.5MHz – 30MHz

  • przenoszona moc dla pracy w trybie ciągłym – 200W SSB, 120W CW i 50W DIGI

  • dostępne wersje 1:1, 1:4, 1:9, 1:64

  • konstrukcja oparta na optymalnie dobranej wersji rdzenia FT-240

 • LB (wersja low-band zoptymalizowana dla niższych pasm):

  • zakres pracy 1.6MHz – 30MHz, optymalny 1.6MHz – 21MHz

  • przenoszona moc dla pracy w trybie ciągłym – 340W SSB, 210W CW i 90W DIGI

  • dostępne wersje 1:1, 1:4 i 1:9

  • konstrukcja oparta na optymalnie dobranej wersji rdzenia FT-240

 • HP600 (wersja high power dla większych mocy):

  • optymalny zakres pracy 1.6MHz – 30MHz

  • przenoszona moc dla pracy w trybie ciągłym – 680W SSB, 420W CW i 170W DIGI (dla pasm 12m i 10m odpowiednio 500W, 300W i 120W)

  • dostępne wersje 1:1, 1:4 i 1:9

  • konstrukcja oparta na dwóch rdzeniach optymalnie dobranej wersji rdzenia FT-240

 • HP1200 (wersja high power dla większych mocy):

  • optymalny zakres pracy 1.6MHz – 30MHz

  • przenoszona moc dla pracy w trybie ciągłym – 1200W SSB, 750W CW i 300W DIGI (dla pasm 12m i 10m odpowiednio 1000W, 600W i 200W)

  • dostępne wersje 1:1, 1:4 i 1:9

  • konstrukcja oparta na trzech rdzeniach optymalnie dobranej wersji rdzenia FT-240

Przykładowe pomiarynaszych balunów – kliknij tutaj

Aktualnie dostępne modele balunów RED-ANTENNA (szczegółowe informacje, dane techniczne i cennik):

Baluny serii QRP mini

Baluny serii QRP

Baluny serii Standard

Baluny serii LB (low band optimized)

Baluny serii HP600 (low band optimized)

Baluny serii HP1200 (low band optimized)

 

Na bazie ww. transformatorów oferowany jest szeroki wybór gotowych anten popularnych typów, m.in. Dipole, Longwire, Loop (Delta), OFC Dipole (Windom, FD3, FD4), etc. Można również użyć ich jako komponentów do budowy własnej konstrukcji systemów antenowych.